Fågelinfluensa i Sverige - skydda dina fåglar

Fågelinfluensa cirkulerar hos både tama och vilda fåglar i Sverige. I vårt län gäller skyddsnivå 2. Det innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus om det är möjligt.

Skyddsnivå 2 gäller i Västra Götaland

Det innebär att:

  • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar men finns möjlighet att söka dispens.

Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Mer information om fågelinfluensan och skyddsnivå 2 finns på Jordbruksverkets webbplats

Skyddsnivåer

För att minska risken för smitta finns i Sverige olika skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa. Skyddsnivåerna kan omfatta hela landet eller vissa områden och det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad