Tack för en givande trygghetskväll

I slutet av oktober träffade vi er som rör sig runt Mölndals innerstad för att prata om trygghet. Vi ville fånga in era åsikter och er trygghetskänsla vid Mölndals bro och resecentrumet. Vi hade många viktiga samtal och informerade om några åtgärder som planeras. Tack för allt engagemang!

Vi som anordnade kvällen ser kvällen som lyckad och det var roligt att ta del av allt engagemang för att utveckla platsen och få ordning på de utmaningar som finns.

Vi vill öka trygghetskänslan på platsen

För att öka trygghetskänslan på platsen planerar vi för en rad olika aktiviteter. Under trygghetskvällen informerade vi om de åtgärder som vi planerade att genomföra i närtid.

Åtgärder vi planerar:

  • Förbättra belysning
  • Öka underhållet på platsen
  • Förbättra samverkan mellan bevakningsbolagen
  • Asfaltera ytan närmast gallerian med gångstråk till Essity. Detta genomfördes under vecka 44.
  • Etablera en hänvisningsplats för missbrukare
  • Pågående översyn gällande Hela människans lokalbehov, då deras nuvarande lokaler kommer att rivas.
  • Till våren planeras fönstertvätt av glaspartierna vid resecentrumet samt utbyte av armaturer och ökad belysning.

Kort bakgrund om trygghetskvällen

Trygghetskvällen ägde rum den 26 oktober och arrangerades av Mölndals stad genom brottsförebyggande samordnaren tillsammans med lokal polis och Västtrafik. Vi träffade förbipasserande under Mölndals bro, västra sidan. På plats fanns också Räddningstjänsten Mölndal, ICA kvantum Mölndal, Citycon (Gallerian), Hela Människan och Essity.

Platsen under Mölndals bro har under flera år varit skräpig och dammig. Kullerstenar har legat i högar på grusad mark och det har varit stora gropar i marken. Det har också luktat starkt av mänsklig avföring.

Enkät visar på hög otrygghet kvällstid och natt

Vi genomförde en enkät under trygghetskvällen. Det var 29 personer som besvarade enkäten och det tydliga mönstret är att platsen upplevs som otrygg på kvällstid och natt. Vi ser också önskemål om förbättrad belysning i området samt att utveckla en trygg och trivsam fysisk miljö med ett ökat flöde av människor och ordningsvakter.

Du kan fortfarande bidra

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Om du inte kunde delta på trygghetskvällen men har något att berätta så hör gärna av dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Relaterad information

Om du är nyfiken så är du varmt välkommen att ta del av hela rapporten från trygghetskvällen.

Du kan läsa mer om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt läsa medborgarlöftet.

Kontakt

Helena Söderberg
Brottsförebyggande samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 10 00 (Växel)
helena.soderberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad