Så förändras kollektivtrafiken i Mölndal 2022

I samband med Västtrafiks tidtabellskifte i december sker ett antal ändringar som påverkar kollektivtrafiken i Mölndals kommun inklusive Spårhagavägen.

Varje år gör Västtrafik en översyn av trafikutbudet och gör en trafikplan för ändringar inför det kommande året. Arbetet sker i nära dialog med kommunerna och trafikföretagen.

Fokus i Västtrafiks planering är att erbjuda resenärerna en effektiv kollektivtrafik anpassad efter hur resandeströmmarna ser ut så att resurser gör bäst nytta för invånarna i hela regionen.

Så förändras trafiken runt Mölndal, Kållered och Lindome.

Ändringarna som berör Mölndal görs för att anpassa trafiken efter efterfrågan och utnyttja kollektivtrafikens resurser på bästa sätt. Ändringarna som berör Mölndal handlar i korthet om:

  • Linje 2 får minskad turtäthet under helger på morgon och förmiddag. Helgeftermiddagar ändras inte.
  • Linje 751, 753 och 757 får minskad turtäthet mellan klockan 12-14 då det blir halvtimmestrafik istället för kvartstrafik.
  • Linje 86 och 758 får minskad turtäthet under ”för- och eftersommar”, cirka vecka 25-26 och 33.
  • Justering av Lila express kvällsturer för att passa arbetstider på Volvo.

Du kan läsa mer i trafikplanen 2022.

Indragning buss 767 längs Spårhagavägen.

Mölndals kommun och Hallandstrafiken har tidigare köpt till, det vill säga betalt extra, för trafik med buss 767 längs Spårhagavägen. Båda parter har beslutat att säga upp det tillköpsavtal vi haft med Västtrafik på grund av för få resenärer. Resandet på linjen har kontinuerligt utvärderats och har länge varit så lågt att kostnaden för linjen inte kan motiveras. Linjen avslutas den 12 december 2021.

Utvärdering av antal resande har skett med sensorer vid dörrarna som räknar på- och avstigande och har skett både före och under coronapandemin.

Västtrafik har därefter utgått från den politiska beslutade Landsbygdsutredningen som anger hur kollektivtrafik ska erbjudas på landsbygd i regionen. Utifrån resandestatistiken och befolkningsunderlaget erbjuds kollektivtrafik enligt utredningens miniminivå för Spårhagavägen.

Fortsatta resmöjligheter längs Spårhagavägen.

Mellan Lindome station och hållplats Västra Fageredsvägen (Björnåsen) kommer nya linjen 766 att köra morgon och eftermiddag. Övrig tid kan du resa med Närtrafiken. Linje 766 börjar köra den 12 december.

Väster om hållplats Västra Fageredsvägen kommer ingen linjelagd kollektivtrafik gå längs Spårhagavägen. Orsaken är att området har för litet befolkningsmässigt underlag för att en enskild linje kan motiveras enligt Landsbygdsutredningen.

De barn som går i grundskolan, som bor utmed Spårhagavägen och har skolkort erbjuds skolskjuts via taxi.

Boende utmed Spårhagavägen, väster om Västra Fageredsvägen, kan i stället använda Närtrafiken. Det är en typ av förbeställningsbar, så kallad anropsstyrd, trafik som finns att tillgå i olika tidsfönster. Observera att närtrafiken endast kör inom en kommun.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad