Projekt Första förskolekontakten avslutas 

Öppna förskolan har sedan 2019 arbetat mot målgruppen nyanlända familjer med barn i förskoleåldern. Syftet har varit att öka målgruppens kännedom om svensk förskola och att skapa en trygg tillvaro för barn i nyanlända familjer.

Projektet som nu avslutats har varit ett samarbete mellan skolförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Bakgrunden till projektet var att rektorer i förskolan upptäckte att nyanlända föräldrar var oroliga när de skulle lämna sina barn på förskolan. För att höja målgruppens kunskap om svensk förskola och pedagogik användes den öppna förskolans verksamhet.

Lena Borghesi, samordnare på Språkcentrum och en av initiativtagarna berättar:

Projektet har varit väldigt utvecklande och lärorikt. Vi har fått svara på många frågor, allt ifrån inskolning på förskolan till om det är lagligt att skjutsa på cykel i Sverige. Vi har också insett hur viktigt samarbetet mellan stadens olika förvaltningar är för att kunna möta deltagarnas behov på bästa möjliga sätt.

Verksamheten har utgått från de vanliga förskoleaktiviteterna så som lek, sångstund och pyssel för barn och föräldrar. Deltagare har fått möjlighet att lära känna och få kunskap om det svenska samhället. De får tidigt möta det svenska språket och får pröva sina språkkunskaper i ett tryggt sammanhang.

Nu avslutas projektet och vi tar med oss erfarenheter och arbetssätt in i den ordinarie verksamheten.

Vi ser fram emot att starta upp vårens verksamhet då vi bland annat, i samarbete med Campus Mölndal, kommer att erbjuda SFI-undervisning på öppna förskolan, berättar Lena Borghesi.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad