Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Jobba i Mölndals stad

Vill du vara med och skapa bästa möjliga välfärd för Mölndalsborna tillsammans med oss?

Söker du ett arbete där du får växa samtidigt som du är med och bidrar till att ge bästa tänkbara service till Mölndalsborna?

I Mölndals stad jobbar engagerad och kompetent personal inom en mängd olika arbetsområden, allt ifrån lärare och vårdpersonal till ingenjörer och ekonomer.

Vill du vara med och påverka och göra skillnad för såväl medborgare som företagare och föreningar?

Mölndals stad är en arbetsgivare som ska ge alla medarbetare tillgång till lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Detta gäller oavsett medarbetarens kön, religion, funktionsnedsättning, eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Jämlika arbetsplatser är främst en fråga om att värna mänskliga rättigheter, men det är också en fråga om hur staden ska utvecklas. Mölndals stad vill vara en arbetsplats där alla är jämlika för att vi tror att det är så vi blir bäst på det vi gör.

Staden arbetar aktivt för att skapa lika rättigheter och möjligheter och samtidigt förebygga och förhindra att diskriminering uppstår. Att arbeta förebyggande innebär att på förhand upptäcka var det kan finnas risk för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter, och att sedan åtgärda dessa hinder. Arbetet är lagstadgat och benämns i diskrimineringslagen som ”aktiva åtgärder”.

För oss är det viktigt att jämlikhetsarbetet inte hanteras separat från övrig verksamhet utan ingå i den dagliga verksamheten, på alla nivåer. Därför är arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter införlivat i ordinarie processer, såsom rekrytering, undersökning av arbetsmiljö och löneprocessen.

Arbetet utgår ifrån stadens riktlinje: så skapar vi jämlika arbetsplatser.

Kontakt

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-11 08.14