Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fredrik filmar januari 2018

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar om Skolnämndens nya verksamhetsplan 2018-2020.
Du får också veta vad som är på gång i arbetet med mänskliga rättigheter i FRAMM projektet, samt hur Skolförvaltningen kommer att gå vidare med digitaliseringen.