Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Digitalisera mera - Skånhällaskolan om Lexplore

På Mölndals stads mässa Digitalisera mera, berättade Skånhällaskolan om Lexplore, som är ett verktyg för digital screening av läsförmågan. För att få filmen textad, så aktiverar du undertexten i spelaren på YouTube i höger nederkant.