Friska miljöer i förskolan

Under senaste två åren har skolförvaltningen arbetat med det nationella miljömålet Giftfri miljö. I Mölndal har vi valt att kalla arbetet Friska miljöer i förskolan. För våra pedagoger har vi utformat ett informationsmaterial med en guide, en plansch och denna film där man får tips om hur man kan arbeta rent konkret på sin förskola. Det kan handla om att rensa förskolan på gamla leksaker, farliga plaster, att se över inköp av kreativt material men även att man ser över rutiner för städ och hygien. Allt i linje med ett arbete för en mer hälsosam miljö.