Mera svenska - språkutveckling tillsammans

En handfull grundskoleelever har samlats i ett rum på Mölndals stadsbibliotek på tisdagseftermiddagen. De är där för en timmes Mera svenska, ett projekt som Språkcentrum Mölndal organiserar efter skoltid och där utvecklingen av det svenska språket står i centrum.

Bild på stora mötesrummet på Mölndals stadsbibliotek Mera svenska

Lärarna Sanda Škiljević och Ulrika Retteli finns på plats och välkomnar deltagarna. I gruppen finns elever från olika skolor i Mölndal. Några känner varandra sedan tidigare, medan andra är helt nya för varandra. Enligt Ulrika är just detta en av fördelarna med träffarna och hon berättar att det ger deltagarna en chans bredda sitt kontaktnät och träffa elever från andra skolor. Exempelvis har en elev som nyligen bytt skola redan haft en bekant på den nya skolan tack vara det gemensamma deltagandet på Mera svenska.

Mera svenska startade vårterminen 2021. Bakgrunden var att Språkcentrums introduktionsteam för nyanlända elever mötte en stor efterfrågan på möjligheter att träna svenska fler gånger i veckan än det som skolan erbjuder. “Finns det fler sätt att lära sig svenska snabbt på?” och “Finns det fler lektioner i svenska?” var återkommande frågor i samtalen med både elever och vårdnadshavare som var nya i Sverige.

De aktuella deltagarna den här tisdagen har varit i Sverige mellan ett par månader och upp till ett år. Sanda fyller i och berättar att undervisningen är riktad mot elever i åldersspannet 10-15 år och att elever efter ungefär 2 års vistelse i Sverige ofta har ett så pass bra vardagsspråk att deltagandet känns mindre nödvändigt. Men det är såklart väldigt individuellt och beror på deltagarnas erfarenheter, skolbakgrund och också möjlighet att öva det svenska språket i hemmet.

Under läsåret 21/22 var träffarna digitala men övergick vid terminsstarten 2022 till att hållas fysiskt i bibliotekets lokaler. För Sanda, som varit med om båda varianterna, innebär de fysiska träffarna helt nya möjligheter till mer spontana samtal och interaktion mellan eleverna. Lärarna behöver inte fördela ordet på samma sätt som när en digital hand räcks upp och det har blivit enklare att improvisera och avgöra om eleverna tycker att en aktivitet är för svår eller för lätt.

Ulrika menar att en av fördelarna med upplägget är att det sker utanför skolans regi och därmed inte blir lika formellt. Eleverna känner inte heller samma press av att bli bedömda och vågar därmed göra mer fel. Fokus läggs främst vid att utveckla deltagarnas talade svenska och undervisningen hålls lekfull, med mindre fokus på grammatik och skrivövningar, och mer fokus på spel och samtal. Kahoot, samtalskort och övningar som “Med andra ord” är uppskattade och ger också eleverna chans att samarbeta och interagera sinsemellan.

Undervisningen utformas efter deltagarnas språkliga nivå, men också intressen och önskemål. Varje lektion får eleverna exempelvis önska tema för kommande lektion och det har varierat mellan skolspråk och vardagsspråk; idrott, mat hemma och i skolan, kläder, saker i klassrummet och konsonantgrupper.

Vid det här tillfället har deltagarna önskat temat geografi och länder. Tillsammans tittar gruppen på en karta över Europa och varje deltagare får memorera tre till fem namn på de olika länderna. Sedan plockar Ulrika bort ländernas namn på kartan och eleverna turas om att berätta vilka länder de kommer ihåg och placera dem på kartan igen. Därefter spelar de ett gemensamt frågespel, Quizlet Live, på temat europeiska länder.

Nästa vecka vill eleverna lära sig mer om svenska jultraditioner och Lucia. Sedan är det dags för lite ledighet innan vi ses igen den 10 januari kl. 15.45 på Mölndals stadsbibliotek.

 

Sara Österlund Picó

sara.osterlund-pico@molndal.se

Verksamhetsutvecklare Språkcentrum Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad