Mitt jobb som studiehandledare

Jag har min arbetsplats på sju olika skolor i Mölndal och träffar elever som är mellan 7-15 år gamla. Under en arbetsdag möter och samarbetar jag med många människor. Jag arbetar för att göra studiehandledningen så effektiv som möjligt - hur gör jag det?

Min roll som studiehandledare på Språkcentrum Mölndal är att stödja nyanlända och flerspråkiga elever så de når målen i ett eller flera ämnen. Det är viktigt att jag alltid uppmuntrar och motiverar eleverna i deras lärande för vägen till att nå målen är ibland lång och krokig. Jag peppar eleverna att vara aktiva i klassrummet och att de ska räcka upp handen både för att visa framfötterna och vad de lärt sig, men också för att be om hjälp. Ibland kan de bli frustrerade när de inte förstår men jag säger kontinuerligt till dem att försöka att vara delaktiga och att de kan skriva ner det de inte förstår så att jag kan förklara mer när vi träffas.

Att jobba som studiehandledare innebär att jag ska stötta en nyanländ eller flerspråkig elev att överföra sina kunskaper från modersmålet till svenska så att eleven på sikt kan tillgodogöra sig bättre på lektionerna. För att jag ska lyckas med mitt arbete så är ”effektiv studiehandledning” ett mål jag strävar efter. Därför arbetar jag aktivt med ämnesrelaterade ord och förklarar för eleverna på modersmålet så att de förstår. Då blir det enklare för dem att sedan visa vad de kan för läraren. I mitt jobb som studiehandledare får jag ibland även lära eleverna om svensk skola och svensk kultur. Vi tittar på filmsnuttar om hur det svenska samhället fungerar och diskuterar likheter och olikheter med hemlandet.

Hur ska jag då nå målet med effektiv studiehandledning? Jo, nyckeln är att samverka med klassläraren eller ämnesläraren. Det är läraren som vet vilka mål vi ska arbeta mot och dessa mål måste kommuniceras till mig som studiehandledare. För en sådan kommunikation är Unikum ett väldigt bra digitalt verktyg att använda. Där har jag och läraren en löpande samverkan i elevens lärlogg. Genom ett gott samarbete blir studiehandledningen mer effektiv och verkligen en viktig stödinsats för flerspråkiga elever.

Jag har jobbat som studiehandledare i Mölndal i många år och jag trivs oerhört bra med mitt jobb! Det är ett varierat jobb där jag får besöka många skolor och träffa nya arbetskollegor. Bäst av allt är se hur eleverna utvecklas, hur glada de är när de känner att de räcker till och sakta men säkert når målen.

Mubaarag Adan Mohamed
mubaarag.adan-mohamed@molndal.se
Studiehandledare Språkcentrum Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad