Elever läser för förskolebarn

I Stretered samarbetar förskola och skola för att främja språkutveckling och läslust. Elever i årskurs 6 har skrivit egna böcker som de läst för barnen på förskolan, vilket har varit mycket uppskattat.

För att främja läsutvecklingen hos barn och elever finns det många olika vägar att gå. Vi har på Stretereds förskola och Stretereds skola startatett samarbete där barn läser för barn.

I höstas inledde vi med att elever i årskurs 6 A kom till förskolan och hade högläsning och enklare boksamtal med alla barn i mindre grupper. Vi upplevde att denna aktivitet blev uppskattad både hos barn och elever och planer föddes för att kunna träffas igen.

Under vårterminen startade eleverna i årskurs 6A med att skriva egna barnböcker. Målet med skrivandet var inte enbart att skapa en barnbok utan även att den skulle redovisas för en mindre grupp barn på förskolan.

Varje avdelning delade upp sina barn i mindre grupper. Alla grupper fick sedan besök av de unga författarna. De som fick böckerna upplästa för sig ville även höra de andra författarna läsa sina böcker, vilket gjorde att redovisningen blev längre än vad det var tänkt, men det blev väldigt lyckat och uppskattat från båda håll.


Att inspirera och motivera till högläsning och stärka samarbetet mellan förskola och skola är av största vikt för att främja barnens språkutveckling och läslust. Högläsning spelar en central roll i att utveckla barns ordförråd, förståelse och fantasi. Genom att läsa högt för barn skapas en positiv och rolig läsupplevelse som kan väcka ett livslångt intresse för litteratur.

Detta samarbete kring bokskapande och läsning har också väckt tankar hos oss om att hitta nya möjligheter att arbeta vidare tillsammans även nästa läsår.

Fredrik Bäckman, lärare Streteredsskolan
Anna Sundblad, förskollärare Stretereds förskolaKommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad