Profilen Maria Fritzon-Ölander

Här möter du Maria Fritzon-Ölander som i mars började som verksamhetsutvecklare för Mölndals grundskolor. Hon uppmanar till nyfikenhet och har ett stort engagemang i att utveckla tillgängliga lärmiljöer där alla elever får lyckas.

Maria Fritzon Ölander verksamhetsutvecklare skola

Vem är du Maria?
Jag är gymnasielärare med inriktning ledarskap, pedagogik, samhällskunskap och sociologi. Jag har undervisat främst på Barn- och fritidsprogrammet i Falkenberg och i Kungsbacka. Min senaste anställning var på Beda Hallbergs gymnasium i Kungsbacka där jag undervisade på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap.

Från början hade jag inte alls tankar om att bli lärare men jag har alltid velat arbeta med människor, framförallt unga, och det var det som gjorde att jag till sist valde läraryrket. Det är oerhört stimulerande att få vara en del av någons vuxenblivande. Jag har alltid jobbat med utvecklingsfrågor på ett eller annat sätt på alla mina arbetsplatser och jag drivs av att få arbeta med utveckling och utmaningar. Tjänsten som verksamhetsutvecklare i Mölndals stad blev en möjlighet att kunna ta med mig mina erfarenheter in i något nytt.

Mitt arbete har handlat mycket om att skapa goda och förtroendefulla relationer till alla elever jag mött. Jag tror att en viktig grund för lärandet startar i relationen mellan lärare och elev. Det har också handlat om att skapa och utveckla fysiska och pedagogiska lärmiljöer som ska gynna alla elever. Varje elev har olika förutsättningar som vi måste utgå ifrån och möjliggöra att alla ska känna att de lyckas. Processerna att utveckla lärmiljöer bygger ofta på att skapa rum i rummen med avskärmningar och en tydlighet i miljöerna som ger signaler om vad som ska hända. Om lärmiljön är tillgänglig så behöver man inte anpassa lika mycket och man kommer långt med enkla medel.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
En riktigt bra dag på jobbet så träffar jag mycket människor och har en tät kontakt med verksamheten. Just nu ser mina dagar lite annorlunda ut eftersom jag bara arbetade i två veckor innan mycket i samhället sattes på vänt. Jag hann ändå få en känsla av hur en bra dag kan se ut. Absolut roligast är verksamhetsbesöken där jag i mötet med rektorer, biträdande rektorer och lärare fått en glimt av deras verksamheter och de utmaningar de står inför.

Jag kommer att vara en del av utvecklingsarbetet men den allra viktigaste delen står verksamheterna själva för. Där kan jag lyssna in deras behov och haka i det som pågår för att ta det ett steg vidare i samarbete. Styrkan är aldrig jaget utan laget.

En bra dag möter jag också mina verksamhetsutvecklarkollegor både inom förskola och skola för att samverka och utmanas av varandras perspektiv. Det ger så mycket att bolla upp idéer och klura tillsammans för att utifrån det se vad som är nästa steg.

Har du något bra yrkestips?
Var genuint nyfiken! När jag ställer frågor så är det för att jag verkligen vill veta.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Jag tänker att det är när vi alla går mot samma håll och gör det för att vi vill det. Att vi enas om strategier som syns i görandet. Det handlar också om att vara modiga och våga prova. Lite som Pippi: ”Det här har jag aldrig provat, det ska nog gå bra.” Min bild av Mölndal är att det är stad som vågar prova, satsa och tänka annorlunda.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
När vågade du vara riktigt nyfiken senast? När vi är nyfikna både på den egna och andras verksamheter vilka dörrar skulle kunna öppnas då?

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad