Profilen Kajsa Lindgren

Här möter du förskollärare Kajsa Lindgren som har ett varierat uppdrag där hon fördelar sin tid mellan förskolan, Gunnebo slott och Skatan återanvändningscenter. Det som knyter allt samman är hållbarhetsperspektivet.

profilen Kajsa Lindgren

Vem är du Kajsa?
Jag är förskollärare och har arbetat i Mölndal sedan 1989, mestadels på Katrinebergs förskola. Just nu fördelar jag min tid mellan tre olika uppdrag. Jag har ett utvecklingsuppdrag på Broslätt och Katrinebergs förskolor där jag stöttar det språkutvecklande arbetet genom att utveckla lärmiljöer, material och undervisning med språket som utgångspunkt. Jag är också ansvarig för Mölndals kreativa återanvändningscentrum Skatan, som jag driver tillsammans med Carina Eriksson. Mitt tredje uppdrag är förlagt på Gunnebo slott där jag arbetar som pedagog för förskola och skola.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
En riktigt bra dag på jobbet är varierande och innebär en del förflyttning mellan olika uppdrag där jag får chans att väcka nyfikenhet och intresse hos både barn och pedagoger. Det som knyter allt samman är hållbarhetsperspektivet. På Gunnebo arbetar jag med att låta barnen möta gamla metoder för att bevara och tillvarata det som finns i park och trädgårdsmiljöerna där. Det innefattar också social hållbarhet genom historieperspektivet. På Skatan återanvändningscenter har vi kontakt med företag runt om i Mölndal. De skänker rest- och spillmaterial som får nya användningsområden i händerna på barn och pedagoger i Mölndals förskolor. Vi granskar också allt material noga för att det ska vara giftfritt och säkert.

Så mina dagar kan vara ganska hektiska med många tvära kast men det som gör jobbet så meningsfullt är att hållbarheten finns med som en röd tråd i mötet med barn och vuxna. I mitt utvecklingsuppdrag på Broslätt och Katrineberg använder vi mycket återanvänt material för att skapa kreativa lärmiljöer för barnen. Men det handlar också om social hållbarhet, att tillvarata de mänskliga resurserna som finns, likväl som materialet. Det är så betydelsefullt att vi ser möjligheter i det var och en kan bidra med på en arbetsplats – kompetenser som vi kan upptäcka när vi är genuint nyfikna på varandra.

Har du något bra yrkestips?
Att vara nyfiken! Är man inte nyfiken så händer ingenting. Det blir svårt att komma vidare utan det drivet.

Vad är bästa möjliga Mölndal varje dag för dig?
Att vara närvarande i alla processer man är delaktig i och att se potential i föränderlighet. Det är en viktig utgångspunkt för att kunna stödja andra.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Är du nyfiken?

 

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad