Barnkonventionen som projekt

På Barnsjövägens förskola är barnkonventionen grunden till engagerande projekt fyllt av skapande tillsammans med förskolans äldsta barn.

På Barnsjövägens förskola arbetar våra äldre barn, i skolgruppen, varje år med *barnkonventionen och vi tycker att det är ett roligt och intressant arbete. Vi jobbar utifrån Rädda barnens handledning. Vi informerar också vårdnadshavarna så att de ska få chans att bli intresserade och involverade.

Vår förhoppning är att kunskapen om barnkonventionen skall öka och att varje barn skall få arbeta med sina rättigheter på ett begripligt sätt.

Vårt arbete tillsammans med barnen ger oss möjlighet att diskutera frågor om alla barns lika värde, respekt och tolerans. Hur ger vi barnen möjlighet att uttrycka sin mening och påverka i frågor som berör dem? Hur kan vi arbeta mot våld, mobbning och diskriminering och hur kan vi arbeta med mänskliga rättigheter i vardagen?

Uppstart och avslut av arbetet

När vi presenterar en artikel ur barnkonventionen för barnen startar vi med något teoretiskt från en filmsnutt, en bok eller en berättelse som kan skapa diskussion. Vi tar vara på deras tankar och låter alla komma till tals. Barnen blir vana att säga vad de tycker och det blir intressanta samtal. Vid varje tillfälle får barnen även göra något estetiskt som senare presenteras på en vernissage. Denna äger rum på våren när vårt arbete är avslutat. Då bjuder barnen sina vårdnadshavare på Pommac och salta pinnar och visar runt och berättar.

Arbete med olika artiklar

En av artiklarna vi arbetat med är artikel 24 som handlar om barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till och sjukvård. Till denna artikel såg vi först en filmsnutt om bakterier och vikten av att tvätta händerna. Barnen berättade om egna upplevelser och vem som är viktig när man är sjuk. Sedan var det riktigt uppskattat att göra egna baciller med sockermålning.

Teckningar med baciller

Vi har också arbetat med artikel 2 som bygger på att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras. Barnen fick utifrån den artikeln göra sig själva som små statyer. Vi gjorde också en jordglob och vi pratade om hur barn har det i olika delar av världen och att alla ser olika ut.

statyer på förskolan
Teckning med jordglob

En artikel som väckte mycket engagemang var artikel 9 som handlar om att barn inte får skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa. Här utgick vi från en förenklad version där barnen engagerades i meningen ”Jag har rätt att träffa både mamma och pappa.”

Vi diskuterade betydelsen av denna artikel och här hade barnen mycket tankar, det var viktigt. Barnen delades upp i två grupper för att göra en stop motion film. En grupp valde att berätta om ett barn som inte hade några föräldrar, som adopterades. Den andra gruppen berättar om ett barn vars föräldrar bor i olika hus och barnet bor varannan vecka hos vardera förälder.

Koder med QR på väggen

Projekt som engagerar

Det här är ett projekt som verkligen har engagerat både barn och vuxna.
Ibland har barnen fått små läxor hem, vilket de uppskattar. På så sätt har vi fått även vårdnadshavare involverade i arbetet. En läxa kan vara att berätta om varför deras barn fick just sitt namn. Det är helt underbart att läsa upp läxkorten och höra alla fina berättelser om barnens namn och barnet som lyssnar är så stolt. De små berättelserna har också fästs upp på en mobil i förskolans miljö.

*FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad