Kultur i skolan – lotteri eller garanti?

I april 2024 hölls den första nationella konferensen på temat barns lika rätt till kultur. Bakom konferensen stod Mölndals stad och Västra Götalandsregionen.

Syftet med konferensen Kultur i skolan – lotteri eller garanti, var att skapa en kontaktyta för beslutsfattare i skola och kulturliv. Där man kan hitta samarbeten kring konst, kultur och skapande i skolan så att alla barn och unga får den kultur de har rätt till. Konferensen samlade över trehundra skolchefer, kulturchefer, politiker, utvecklingsledare och tjänstepersoner från hela landet. De fick lyssna till företrädare från bland annat högre utbildning, myndigheter, politik och forskning, som alla bidrog med olika pusselbitar till hur barns tillgång till kultur ser ut och vad de har rätt till.

Suad Djudja, rektor på Fässbergsskolan där konferensen hölls, framhöll värdet av kultur för alla barn och unga och knöt an till personliga erfarenheter i en filmhälsning till konferensdeltagarna.

Mölndal förebild

Mölndal fanns med i seminarieprogrammet som ett föredömligt exempel på hur en fungerande kulturgaranti och ett gott samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltning och skolförvaltning kan se ut. Seminariet var konferensens mest välbesökta och deltagarna fick lyssna till såväl skolförvaltningschef Fredrik Hellsten som chefen för museum, konst och kultur, kulturskolans chefer, rektor på Krokslättsskolan och ett av stadens kulturgarantiombud. De talade om vikten av förankring i alla led för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det täta samarbetet på alla nivåer mellan förvaltningarna gör att alla är införstådda med – och prioriterar – arbetet med kulturgarantin. Och det breda engagemanget är nyckeln till att kulturgarantin verkligen blir en garanti och inte ett lotteri.

Sara Sivre, kultursamordnare för barn och unga i Mölndal – och en av initiativtagarna till konferensen – är stolt över arbetet som görs i Mölndal.

Det är en enorm framgångsfaktor att ägandeskapet för kulturgarantin finns hos så många olika yrkesroller i Mölndal: lärare, rektorer, förvaltningschefer, skolnämndens ordförande – och inte minst hos kulturgarantiombuden. Utan deras ovärderliga insatser skulle vi inte ha någon kulturgaranti, säger hon.

Samtal för samsyn

Kanske kan konferensen Kultur i skolan: kultur eller garanti? förena företrädare för kultur och skola, skapa en grogrund för samarbeten och stärka samsynen kring hur barn och unga ska få den kultur som de har rätt till. Det hoppas i alla fall Sara.

Jag vill att konferensen ska öppna upp ett nationellt samtal som leder till att barnkonventionen kommer att följas av alla landets 290 kommuner. Så att varje barn får de konst- och kulturupplevelser de har rätt till, såväl i Mölndal som i andra kommuner, säger hon. När det blir mer jämlikt, oavsett vart man bor eller vilka föräldrar man råkar ha, kommer bildningsgraden att öka avsevärt och det i sin tur kommer leda till att barn och unga får lättare att nå sin fulla potential.

Elever tog pulsen på deltagarna

Mellan föreläsningar och seminarier hade deltagarna tillfälle att utbyta tankar och idéer med varandra och så frön till kommande samarbeten. Några av dem intervjuades om sin syn på kultur av eleverna Wilma Dahlstrand, Wilma Voss och Alicia Kärrholm som går i Filmskapande på Mölndals kulturskola. Intervjuerna klipptes ihop till en film som visades under konferensens sista dag.

Redo att göra skillnad

Sara Sivre hoppas att samtalen och tankarna fortsätter efter konferensen och att strukturerna stärks på såväl statlig, regional som kommunal nivå. Så att varje barn i hela landet får tillgång till professionella kulturupplevelser och att långsiktigheten och stabiliteten stärks. Hon hoppas också att Kulturgarantin får fortsätta utvecklas för varje skolelev i Mölndal.

Det är tydligt att det finns väldigt många vuxna på olika positioner som är redo att göra skillnad för varje barn i varje kommun, i varje skola, i hela vårt land. De flesta av oss har ett större handlingsutrymme att göra skillnad än vi kanske tror, säger Sara. Och jag är så glad att våra folkvalda i Mölndal tycker att kulturgarantin är värd att behålla och satsa vidare på. Jag kommer att jobba vidare med att förankra den hos våra politiker och säkerställa att den fortsätter utvecklas och blir mer kvalitativ.

En riktning framåt

I konferensens avrundande panelsamtal pressades ordförande i riksdagens kulturutskott Amanda Lind, ordförande i Malmö kulturnämnd Janne Grönholm, ordförande i Mölndals skolnämnd Kajsa Hamnén och ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd Alex Bergström av moderator Parisa Amiri om vad som ska göras framåt för att samarbeta, ta vara på all kunskap som finns och omsätta den i praktiken. De lämnade inga konkreta löften men var överens om kulturens betydelse för barn och unga och att resurser och långsiktiga samarbeten krävs.

Vad väntar nu?

Innan de lämnade konferensen fick alla, både panel och deltagare, svara på frågan: Vad ska jag göra nu på måndag för att komma vidare? En som tar med sig mycket hem att fundera på är Karin Amin, utvecklingsledare på Härryda kulturskola, som tyckte att konferensen kom mycket lägligt.

Härryda kommun utreder just nu hur samverkansformerna kan utvecklas mellan kultur och skola, så vi tar med oss de nya tankar vi fått in i vårt fortsatta arbete, säger Karin. Formerna kan ju se lite olika ut så vi får se vad som passar vår kommun bäst. Det viktiga är att vi möts på lika villkor med respekt för varandras kompetenser och gör det bästa vi kan för att våra barn och unga ska få ett gott liv. Vi tar även med oss vikten av politisk vilja och att ha strategiska dokument i ryggen för att ge alla barn lika möjligheter till kultur i skolan. Att det inte hänger på att ha en rektor eller lärare som inser kulturens värde.

Lästips: Vill du inspireras av Mölndals stads kulturgaranti? Läs mer på kulturgarantins sajt.

Victoria Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar